gototopgototop

Revista Surorilor

Imprimare
Maria si Marta Un ajutor potrivit...
Creată cu migală şi măiestrie ca şi bărbatul, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, femeia a fost menită să fie un ajutor potrivit acestuia.
Căzută în întunericul păcatului, ea s-a ridicat treaptă cu treaptă la demnitatea de care se bucură astăzi, datorită calităţilor ei morale, cât şi prin munca plină de abnegaţie, până la jetfa de sine, în folosul căminului ei, al semenilor săi.

Filele Bibliei ascund în ele figuri măreţe ale femeii, care au avut un rol important în viaţa familiei, a copiilor sau a poporului lor.

Întâlnim aşadar încă din vremurile cele mai străvechi femei ca Sara, o mamă renumită pentru credinţa şi pietatea ei, o soţie credincioasă, care şi-a urmat soţul în drumul lui, mai lung de un secol.

Maria, sora lui Moise, şi Debora erau deopotrivă proorociţe şi poete, aceasta din urmă ajungând să conducă o armată spre biruinţă. Ana, mama lui Samuel, o minunată reprezentantă a femeii credincioase. Hulda era o proorociţă la sfatul căreia apela până şi împăratul Iosia. Rut, moabita, înfruntă lipsa şi se descurcă în împrejurări grele; ea nu-şi pierde cumpătul şi nici credinţa. Datorită caracterului ei nobil, a fost onorată să ajungă străbunica regelui David.

Domnul Isus a acordat o atenţie specială femeii şi a ridicat-o pe o treaptă cu totul nouă, dăruindu-i demnitatea de fiică a lui Dumnezeu.

Povestirile Evangheliilor sunt pline de exemple de întâlniri ale Domnului Isus cu femeile. El le-a iubit, le-a vindecat, le-a învăţat, iar femeile la rândul lor L-au slujit îngrijindu-se de lucrurile necesare pentru călătoriile Lui, L-au găzduit, au făcut fapte bune, L-au urmat până la mormânt.

Femeile au avut onoarea de a fi primele cărora li s-a arătat Domnul după înviere, ele au fost primele care au proclamat biruinţa Sa asupra morţii.

De-a lungul timpului, femeile au sprijinit ucenicii şi urmaşii acestora în lucrarea de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu.

Compătimirea, iubirea, delicateţea, jertfa de sine, curăţia şi evlavia sunt caracteristici pe care Dumnezeu le-a dăruit femeilor. Acest mănunchi de calităţi deosebite se regăsesc pe deplin şi în caracterul femeilor bisericii noastre.

Privind la ele, cu bucurie putem spune că întâlnim aici femei care ca şi Maria, mama lui Ioan, altădată şi-au pus casa şi obiectele din casă la dispoziţia lui Dumnezeu luând astfel fiinţă biserica “Golgota”. Regăsim printe ele pe Marta care se îngrijeşte să nu lipsească nimic casei Domnului şi oaspeţilor Lui, pe Maria care stă şi ascultă cu nesaţ învăţăturile sfinte, pe Tabita, femeia care face o mulţime de lucruri bune, ajută pe cei în nevoi, şi care alină cu multă dragoste şi blândeţe suferinţele celor bolnavi, pe Lois care învaţă copiii Sfintele Scripturi, pe Lidia care se roagă şi lucrează cu inima deschisă pentru Domnul, pe Priscila soţie şi creştină activă, angajată în slujirea Evangheliei.

Femeile credincioase de ieri trăiesc şi trebuie să trăiască în femeile credincioase de astăzi şi de mâine.

Toţi care suntem făcuţi după asemănarea Lui suntem invitaţi să fim împreună lucrători cu El, să fim pregătiţi să putem întrebuinţa toate cunostinţele pentru a reuşi în împlinirea lucrării la care am fost chemate.

În acest scop, publicaţia de faţă se doreşte a fi un liant care să facă să ne cunoaştem mai bine, să ne cunoaştem bucuriile, suferinţele, aşteptările şi împreună să pătrundem mai adânc în adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu pentru a putea fi cu adevărat “un ajutor potrivit”.
 
Adina Popovici